Vítejte v budoucnosti!

Cílem tohoto projektu je uzpůsobení komunikační platformy na bázi chatbot pro účely poskytování odborného sociální poradenství v ČR.

Inovativnost řešení spočívá v částečném nahrazení člověka strojem, a to ve fázích, které lze strukturovat, a zároveň při nichž není existence vztahu významná pro naplnění cíle poradenství. Stroj bude představovat nadstavbu. Člověk-sociální pracovník bude méně zatížen procesními úkony informativního charakteru, popř. rutinním rozhodováním, a bude se moci více soustředit na klienta a jeho životní situaci. V důsledku předpokládáme menší chybovost v tím i vyšší kvalitu služby. Nasazení umělé inteligence do oblasti profesionálního sociálního poradenství může být vnímáno jako nástroj pomoci stávajícím lidským zdrojům (profesionálním poradcům) adaptovat se na rostoucí kvantitu práce (rostoucí velikost cílových skupin v souvislosti s nezaměstnaností, ztrátou bydlení, předlužením, koronavirovou pandemií apod.) Příchod tzv. Průmyslu 4.0 s sebou ponese jak vytváření nových sociálních problémů, prohlubování stávajících, tak i potřebu reagovat na straně organizace práce.záměr se snaží přispět k vývoji a aplikaci technologií do jinak (do této doby) na mezilidské komunikaci vystavěné oblasti profesionální činnosti (sociální poradenství). Projekt může svou pilotní aplikací ukázat nejen přínosy, ale též rizika spojená s nasazením takových technologií a pomoci vyvarovat se při budoucím plošnějším nasazení výrazných chyb.

Projekt spojuje tři partnery: Univerzitu Hradec Králové - Ústav sociální práce Filozofické fakulty (hlavní řešitel PhDr. Martin Smutek, Ph.D.), neziskovou organizaci Občanské poradenské středisko, o. p. s. (spoluřešitel Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.) a subdodovatele technologie obchodní společnost Artin, spol. s r. o. zaměřující se na vývoj komunikační platformy (chatbot/voicebot) v českém jazykovém prostředí. Projekt byl zahájem v 06/2020 a podle harmonogramu má být ukončen 05/2023.

image002

Náš chatbot PORADÍM umí zatím poradit v oblasti dluhů a předlužení, bydlení, pracovního práva, rodinného práva, spotřebitelských vztahů, sociální péče a pomoci, práv obětí trestných činů.

Je sice chytrý, ale určitě nezná všechno. Časem možná bude, ale k tomu se musí ještě hodně učit, zejména od vás, uživatelů. Buďte s ním prosím trpěliví a pomozte nám ho zlepšovat.

logoline TAR Poradm web